Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego World of Cashmere (zwanego dalej Sklepem), a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Sklepu.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

Administratorem Sklepu, inaczej Sprzedawcą, jest Binod Poudel - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Binod Poudel World of Cashmere, zarejestrowaną w CEIDG (szczegółowe dane poniżej). Sklep prowadzony pod adresem www.worldofcashmere.eu, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną, jest własnością Administratora.


Binod Poudel World of Cashmere
NIP: 6793106273

REGON: 360342859
ADRES: ul. Działkowa 1, 30-854 Kraków, Polska
E-MAIL: info@worldofcashmere.eu

Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:
- Sprzedawcą jest Administrator,
- Klientem jest Użytkownik Sklepu.


Postanowienia ogólne

  1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron, czyli na odległość). Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
  2. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
  3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne i bezpłatne. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Użytkownika.

  1. Użytkownikami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 1. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.


Odpowiedzialność i zagrożenia

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
  b) spam, wirusy, konie trojańskie, ataki hakerskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
  c) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
  e) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych wyżej zagrożeń związanych z środowiskiem internetu, w szczególności przez:
  a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działanie osób trzecich;
  b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.


Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych w ramach Sklepu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia go przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.


Jakość i cena towaru

 1. Wszystkie produkty (towary) oferowane do zakupu w Sklepie są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Liczba i rodzaj produktów wchodzących w skład asortymentu Sklepu nie są stałe.
 2. Sklep realizuje zamówienia z Polski oraz z zagranicy.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) bez kosztów wysyłki. Za wiążącą dla stron transakcji uznaje się cenę przypisaną do danego produktu w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 5. Na każdy sprzedawany towar wystawiany jest rachunek lub faktura. Sklep nie wystawia faktur VAT.
 6. Sklep rozpoczyna procedurę przekazywania Klientowi zamówionego towaru po odebraniu od Klienta pełnej zapłaty. Procedura ta jest dokładnie opisana w paragrafie „Zamawianie towaru".


Zamawianie towaru

 1. Zamówienie jest to dyspozycja zakupu towaru złożona przez Użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak formularz zakupu lub e-mail. Złożenie zamówienia towaru skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny Sklepu umowa dochodzi do skutku, jeżeli Administrator potwierdzi jej zawarcie wysyłając zwrotną wiadomość e-mail.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, których skutkiem jest brak dostępu do serwisu.
 3. Złożone zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń. Liczba zamawianych towarów jest ograniczona ilością w magazynie. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
 4. Zamówienie towaru przez formularz zakupu następuje przez dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza z danymi Klienta oraz zatwierdzeniem zamówienia przy pomocy elektronicznego systemu Sklepu. O przyjęciu zamówienia Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na podany przez niego adres e-mail.
 5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail Klienta oraz adresu do wysyłki. Informacje podane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 6. Zamówienie realizowane jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu, plus czas dostarczenia przesyłki. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, jeżeli Klient prześle potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny Sklepu.
 7. Za czas dostarczenia uważa się czas od momentu nadania przesyłki przez Sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostarczenia nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia.
 8. Sklep wysyła do Klienta zawiadomienie o wysłaniu przesyłki na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru, który nie jest obecnie dostępny w magazynie sklepu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zmiana zamówienia, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej za towar kwoty).
 10. W przypadku błędnego wyliczenia wartości zamówienia lub kosztów wysyłki przez system sklepu internetowego należy skontaktować się ze Sklepem w celu dokonania korekty powyższych kosztów.
 11. W przypadku gdy Klient dostrzeże błąd w złożonym zamówieniu (np. błędny adres dostawy) powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu dokonania korekty błędów.
 12. W przypadku braku wpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia oraz braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, zamówienie zostaje anulowane.


Formy płatności, koszty zamówienia, sposoby dostawy

  1. Akceptowanymi przez Sklep formami płatności za zamówiony towar są:
   a) przelew tradycyjny. Klient otrzymuje dane do przelewu w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez Sklep na podany adres e-mail. W tytule płatności należy podać numer zamówienia;
   b) szybka płatność online z wykorzystaniem systemu tpay.com (system bezpiecznych płatności online). Zapłaty dokonują Państwo bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Zarówno serwis tpay.com, jak i Sklep nie pobierają dodatkowych opłat z tytułu płatności online. W przypadku płatności kartą (PayPal za pośrednictwem tpay.com) dane dotyczące karty płatniczej podają Państwo wyłącznie w systemie PayPal - transakcja odbywa się bezpośrednio pomiędzy Państwem a powyższym systemem. Nikt inny, również Sklep, nie posiada dostępu do danych dotyczących Państwa karty płatniczej;
   c) w przypadku płatności zagranicznych - szybka płatność online lub kartą poprzez system PayPal.

  1. Na koszty zamówienia składają się cena zamówionego towaru oraz koszty przesyłki. Wszystkie powyższe koszty pokrywa Klient.
  2. W przypadku zamówień hurtowych oraz indywidualnych zamówień towaru na specjalne życzenie i według wytycznych Klienta wymagane jest złożenie przez Klienta bezzwrotnej kaucji w wysokości 50% kosztów zamówienia. Pozostałe 50% należy uiścić przed wysłaniem zamówienia z kraju producenta do Polski (o przewidywanej dacie wysyłki Administrator poinformuje Klienta) - w przypadku zamówień hurtowych lub przed wysłaniem towaru ze Sklepu do Klienta - w przypadku zamówień indywidualnych.

  1. Zamówiony towar dostarczany jest poprzez InPost, Pocztę Polską lub kurierem. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

  1. Koszty przesyłki są następujące:
   a) InPost: paczkomaty InPost - 10.50 zł;

   b) Poczta Polska: paczka priorytetowa – 14.00 zł;
   c) przesyłka kurierska – 15.00 zł;
   d) Pocztex Kurier 48 - 11.50 zł;
   e) Pocztex Kurier 48 - odbiór w punkcie - 10.50 zł.
  2. Koszty przesyłki dla zamówień międzynarodowych są następujące:
   a)
   przesyłka pocztowa - 20 zł;
   b) przesyłka kurierska - 55-96 zł zależnie od miejsca przeznaczenia
   ;
   c) Paczka Europa (przesyłka kurierska, przewoźnik - Poczta Polska) - 31-32 zł zależnie od miejsca przeznaczenia (usługa niedostępna dla niektórych krajów).

  1. Przy zamówieniu jednocześnie kilku produktów koszt przesyłki pobierany jest tylko jeden raz.

  1. Podczas odbioru przesyłki uprzejmie prosimy, aby Klient sprawdził w obecności przewoźnika kompletność zawartości przesyłki, jej stan oraz stan opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki uprzejmie prosimy o sporządzenie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu reklamacyjnego, stanowiącego podstawę odmowy przyjęcia paczki oraz jej powód. Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika. Ponadto prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


Zwrot towaru (prawo do odstąpienia od umowy)

  1. Na podstawie ustawy o ochronie praw konsumenta istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. O chęci dokonania zwrotu należy poinformować Sklep w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki, następnie Klient ma kolejnych 14 dni na odesłanie towaru.

  1. Jeżeli zwracany towar będzie nosić ślady użytkowania wynikające z niewłaściwego sprawdzania produktu lub będzie uszkodzony (np. zapachy - perfumy lub środki piorące, zabrudzenia, oderwanie metki, uszkodzenia materiału), właściciel Sklepu może ubiegać się o odszkodowanie od Klienta za zmniejszenie wartości produktu (art. 34 ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta). Jeżeli wskutek uszkodzeń zwrócony do Sklepu towar nie będzie nadawał się do dalszej sprzedaży, odszkodowanie od Klienta może wynieść nawet 100% wartości produktu.
  2. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na specjalne zamówienie Klienta według jego wytycznych oraz towar zakupiony bezpośrednio w siedzibie firmy Binod Poudel World of Cashmere przy jednoczesnej obecności obu stron.

  1. Podstawą przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres Sklepu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci dokonania zwrotu i odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot towaru dokonuje się na koszt Klienta.

  1. Do zwracanego towaru uprzejmie prosimy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz zwrotu (pobierz plik).
  2. Zwroty rozpatrywane są w terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby Sklepu.

 1. Zwrotowi podlegają koszty zakupionego towaru oraz koszty dostawy towaru do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego w Sklepie. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 7 dni od otrzymania zwróconego towaru.


Reklamacje

  1. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady fabryczne lub wady materiału. W przypadku otrzymania takiego towaru Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sklep. Dane kontaktowe Sklepu znajdują się na początku niniejszego Regulaminu.

  1. Reklamacje z tytułu różnic w odcieniu produktów spowodowane konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkowników nie będą uwzględniane. Reklamacji nie podlega również towar z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

  1. O chęci dokonania reklamacji uprzejmie prosimy poinformować Sklep.

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na adres Sklepu. Do reklamowanego towaru uprzejmie prosimy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz reklamacji (pobierz plik). Towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia wady oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia Klientowi towaru.

  1. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Klient. Zostaną one zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sklepu.

 1. Nie ma możliwości wymiany uszkodzonego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca Klientowi wartość reklamowanego towaru oraz wartość kosztów przesyłki w obie strony w terminie do 7 dni.
 2. W przypadku nieuznania reklamacji Administrator poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu towar najtańszą przesyłką pocztową na koszt Klienta.


Wymiana towaru

 1. Sklep nie wymienia towarów, przyjmuje tylko zwroty.


Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (Klientów) jest firma Binod Poudel World of Cashmere, zarejestrowana w CEIDG (NIP: 6793106273, REGON: 360342859, ADRES: ul. Działkowa 1, 30-854 Kraków, Polska). Kontakt z Administratorem można nawiązać poprzez e-mail info@worldofcashmere.eu lub telefonicznie 0048 693037348.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat, po tym czasie będą usuwane.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia, obsługi zwrotów i reklamacji, fakturowania, obsługi zapytań i zgłoszeń (np. poprzez formularz kontaktowy).
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są sprzedawane osobom trzecim. Dane te są udostępniane jedynie w celu realizacji usług i umowy (firmie kurierskiej, innemu przewoźnikowi, firmie księgowej, serwisom obsługującym płatności internetowe). Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą lub żądaniem osoby, której dane dotyczą.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres korespondencyjny;
  c) numer telefonu;
  d) adres e-mail;
  e) informacje zawarte w logach systemowych w celach technicznych i statystycznych.

 6. W celu świadczenia usługi newslettera, Administrator przetważa jedynie nazwy adresów e-mail Klientów.
 7. Przetważanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga udzielenia odrębnej zgody.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetważanie danych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie usług przez Administratora (Sprzedawcę), w tym realizację zamówienia. 
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz do zażądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownik znajdzie tę opcję po zalogowaniu do Sklepu w kolumnie "Moje Konto", w zakładce "Moje zgody" - "Moje dane osobowe".
 10. Zalogowany Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto (usunięte zostaną wszystkie dane osobowe przetważane przez Sklep oraz cofną się wyrażone zgody). Opcja ta znajduje się w kolumnie "Moje konto" - "Usuń konto". Zgodę na wysyłkę newslettera można cofnąć w kolumnie "Moje konto" - "Zmień moje dane". Klient niezalogowany swoje dane osobowe może usunąć za pośrednictwem linka przesłanego wraz z informacją o realizowanym zamówieniu w Sklepie.
 11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.);
  c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
  d) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 12. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych osobom trzecim lub ich przetważanie niezgodne z przepisami prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 13. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 14. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 15. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać loginu i hasła.
 17. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" oraz "stałe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 18. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Sklepu;
  b) pliki cookies służące do zapewniania bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.
 19. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 20. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 21. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 22. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html, znaków towarowych, znaków usług i nazw oraz innych treści zawartych na stronach Sklepu bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Strona podlega ochronie na mocy prawa autorskiego, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie praw autorskich będzie podlegało odpowiedzialności karnej.
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika.


Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

  1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.



Dziękujemy za zakupy.

World of Cashmere